Karel Chobot: O smyslu dějin entomologické ilustrace

26.06.2018

V historii zobrazování hmyzu lze objevit několik základních tendencí. V zásadě však reflektují kontext potřeby vyobrazení daného objektu (hmyzího druhu či typu), zkušenost tvůrce a technologické limity, především u reprodukovaných obrazů. Do kontextu potřeby je možné shrnout i kontext a potřeby vědecké disciplíny, která je jedním z podstatných zdrojů entomologických (ve smyslu vědeckých) ilustrací. Příspěvek přinese souhrn tendencí s obrazovými ukázkami.