Organizační tým

Roman Figura

Roman Figura v současné době dokončuje doktorské studium na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Soustředí se na problematiku zbarvení ptáků a obecněji na zjevnost a podoby živých organismů


Tereza Liepoldová

Tereza Liepoldová působí jako doktorandka na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, jejím oborem jsou především novověké dějiny medicíny v širším kontextu dějin přírodních věd, kromě dalšího ji zajímá  význam ilustrací při formování novověké vědy.


Eliška Fulínová

Eliška Fulínová působí v Centru teoretických studií na AV ČR, Jejím oborem je antická filosofie a fenomenologie, zajímá ji role smyslového vnímání v utváření různých obrazů světa a historické i kulturní proměny smyslovosti.


Barbora Müllerová

Bára Müllerová je doktorandka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zabývá se ilustrací teoreticky, a hlavně prakticky, momentálně připravuje vlastní ilustrovanou knihu o evoluci pro dětské čtenáře.


Lucie Strnadová

Lucie Strnadová působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, zabývá se zejména dějinami botaniky, včetně zobrazování rostlin, sama příležitostně ilustruje biologické publikace