Akademický senát PřF UK

Děkujeme za finanční podporu od Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky jejich příspěvku jsme mohli uspořádat 2. a 4. ročník našeho kolokvia. I rozběhnout a provozovat tyto webové stránky.