Program 2024

9:30—9:45 Zahájení a registrace na workshop Andrey Průchové Hrůzové

9:45—10:00 Eliška Fulínová: Přivítání a úvodní slovo

I. blokPřednášky

10:00—10:20 Zora Hesová: Společenská krize a polarizující spory?

Náš současný pocit krize umocňují vyhrocené společenské spory o témata jako jsou "gender," "islám" nebo "rasa." Příspěvek se věnuje naší averzi ke konfliktu jako takovému, dynamice a logice sporů a překreslí mapu černobílé pře do mnohem dynamičtější podoby. Proč špatně vedené spory způsobují pocit krize, a proč "dobré spory" vedou ke změně?

10:20—10:40 Karolína Jirkalová: Když paneláky vyšly z módy

Příspěvek se zaměří na rozpad konsenzu ohledně bytové výstavby v 80. letech, kdy se kritika monokultury typizovaných prefabrikovaných sídlišť rozšířila napříč celou československou společností a nadále pokračující výstavba panelových sídlišť jen čím dál zřetelněji podrývala legitimitu vlády. Tuto kritickou situaci, která nakonec přispěla k pádu socialistického režimu, lze nahlédnout jako důsledek asynchronního vývoje jednotlivých aktérů projektování a výstavby bytů.

10:40—11:00 Barbora Müllerová: Hořící koala a lední medvěd na tající kře: Vizuální synekdochy klimatické krize

Roztomilé zvířátko jako emblematická oběť environmentální krize. Jaké strategie volí vizuální aktivisté, když svými obrazy vstupují do společenského vyjednávání o našem směřování v ochraně klimatu? A jaké motivace je pohánějí?


11:0011:30 Pauza na kávu

II. blokWorkshop

11:3013:00 Andrea Průchová Hrůzová: Kdo je tady občanem? Imaginace solidarity v časech krize jako společenského paradigmatu

(Kapacita omezena na 20 účastníků, registrace na místě)

V roce 1998 publikoval americký sociolog Immanuel Wallerstein knihu Utopistika. Historické rozhodování ve 21. století, v níž analyzuje historické, ekonomické a politické trendy společenského vývoje od 16. století do současnosti, které vedly k ustanovení moderního světového systému definovaného politikou imperialismu a kapitalistickou ekonomií. V tomto systému stále žijeme a jeho kolaps zažíváme. Workshop vychází z Wallersteinovy analýzy tří pilířů moderního  imperialismu, které jsou zkoumány ve sféře vizuální politiky v podobě mediálních a politických reprezentací tématu občanství: (a) nacionalismu, (b) rasismu, (c) sexismu a (d) pomocí intersekční perspektivy.

13:0014:00 Pauza na oběd

III. blokPřednášky

14:00—14:20 Jindřich Brejcha: Dynamika krizí: Porozumění přechodům v různých úrovních biologické organizace

Přednáška se zabývá dynamikou krizí napříč různými úrovněmi biologické organizace. Z teorie dynamických systémů se ukazuje, jak krize představují klíčové přechody, vedoucí ke vzniku nových stavů. Objekty, které vnímáme jako statické entity, ve skutečnosti představují dynamické procesy. Zánik předchozího stavu nemusí znamenat konec; je spíše předpokladem pro další vývoj. Bez pochopení dynamik nelze účelně měnit problematické stavy přímo.

14:20—14:40 Lukáš Strnad:  Škůdce a krize českého lesnictví: Brouk lýkožrout smrkový a noční můra bekyně mniška

Příspěvek srovná dvě kalamity, jejich dobový obraz a následný pohled na přirozenou obnovu lesa. Jak byla prezentována krize lesnictví po kalamitě bekyně mnišky ve 20. letech v dobovém tisku a literatuře? A jak na nás působí kůrovec dnes, hryže nám svědomí, nebo už dohryzal?

14:40—15:00 Michaela Nohejlová Zemková: Zlatá temná doba české vědy

Příspěvek se zaměří na českou přírodovědu v době kolapsu 40. a 50. let, zvláště pak na zakladatele tzv. kvartérní školy typické interdisciplinárním přístupem, sociálním a filosofickým přesahem a dobrodružným prvkem zkoumání. Čím ovlivnila skupina badatelů pracujících v době krize současné přírodní vědy, umění i náš vztah ke krajině?

15:00—15:30 Pauza na kávu

IV. blokPřednášky

15:30—15:50 Tomáš Kolich: Šílencovy stěny jako symptom mentální krize

Zdi popsané či pokreslené postavou šílence dnes představují zavedený atribut choromyslnosti a ve filmech slouží jako zobrazení a potvrzení mentální krize. Tyto "šílencovy stěny" se zároveň vyznačují specifickým výtvarným stylem, který se ustanovil teprve na konci 20. století, přestože jejich historie sahá tři sta let nazpět. Příspěvek se soustředí na jejich proměňující se roli coby "finálního symptomu" šílenství.

15:50—16:10 Matyáš Müller: Kdo má patent na duševní zdraví?

Duševní zdraví se stává stále diskutovanějším tématem, zejména v souvislosti s aktuálními válečnými a společenskými traumaty, reformou psychiatrie a nedostatkem péče pro děti. Zároveň se stává součástí běžného  jazyka a mnohdy dobře prodávanou komoditou. Pojďme se podívat na způsoby, jakými je současná krize duševního  zdraví a její řešení prezentována různými stranami.

16:10—16:30 Pauza na kávu

V. blok—Performance/diskuze

16:30—17:30 Lukáš Kleberc – Dolovat souvislosti situace výstavy KRIZE (2016)

Postkonceptuální výtvarník Lukáš Kleberc představí umělecký happening s názvem Krize, který v roce 2016 kurátorsky připravil společně s Kristýnou Kašparovou na Fakultě umění Ostravské univerzity. Sedimenty toho, jak a  co se od té doby zjevilo nebo jaké podoby Krize teprve odkryjeme, prozkoumá autor společně s účastníky bienále  v rámci performativního setkání. Samotná situace bude uměním. Online podoba výstavy k průzkumu na adrese   https://lukaskleberc.wixsite.com/krize

18:30—      Afterparty – kavárna Velryba (Opatovická 156, Nové Město)

Program ke stažení: