V historii zobrazování hmyzu lze objevit několik základních tendencí. V zásadě však reflektují kontext potřeby vyobrazení daného objektu (hmyzího druhu či typu), zkušenost tvůrce a technologické limity, především u reprodukovaných obrazů. Do kontextu potřeby je možné shrnout i kontext a potřeby vědecké disciplíny, která je jedním z podstatných...

Ilustrace a dokumentace mikroskopických řas byla od počátku 19. století dominantně založena na tvorbě a prezentaci mikroskopických preparátů. Vrcholným obdobím významu trvalých preparátů a jejich sbírek bylo pravděpodobně v letech 1860 - 1920, kdy již byl výzkum řas v biologii dobře etablován, ale nebylo ještě možné zjištěné informace o jejich...

Ve svém příspěvku jsem v první části chtěla poukázat na problematiku vnímání fenoménu rozpadajícího se lesa z estetického hlediska. Termín mrtvý les je pro rozpadající se les použitelný v rámci estetiky přírody jako "pozorovatelný časově omezený stav lesa, ve kterém se rodí specifická estetická zkušenost", přičemž z biologického hlediska les jako...