Lucie Čermáková: Skrz obraz k poznání...

26.06.2018

Lucie Čermáková: Skrz obraz k poznání - kresba jako součást pozorování a analýzy v biologii

Příspěvek představí řadu obrazových materiálů, které vznikly na přírodovědecké fakultě německé univerzity v Praze. Zaměří se především na ty spojené se jménem německého profesora botaniky Günthera Becka von Mannagetta (1856-1931). Jsou to materiály různorodé, zhotovené k různým účelům: velkoformátové výukové tabule, diapozitivy, ale také originální kresby. Tyto obrazy pak nutně evokují otázku, jaký měla kresba význam pro Becka jako pro přírodovědce. Cílem přednášky proto bude pojednat Beckovy kresby v širším kontextu dobové ilustrace a především poukázat na roli kreslení v samotném procesu pozorování a poznávaní přírody.