Matěj Pudil: Agnes Arberová k tématu ilustrace

25.06.2018

Agnes Arberová ve své práci s názvem The Mind and the Eye (1954) přednesla zevrubný popis postupu biologického výzkumu, který obsahuje také dílčí části věnované tematice rostlinné ilustrace. Soudí mj., že se kresba může stát "intenzivní formou vizuálního vnímání, v níž je tužka, stejně jako ruka a oko, organicky jedním s mozkem." Příspěvek se zaměří na tento motiv jejího díla, zdůrazňující vztah mezi ilustrací a jejím tvůrcem a na význam procesu vzniku ilustrace.