Jiří Neustupa: Mikroskopické preparáty řas...

26.06.2018
Jiří Neustupa: Mikroskopické preparáty řas jako základní nástroj dokumentace výzkumu i výuková pomůcka v období 1860 - 1920


Ilustrace a dokumentace mikroskopických řas byla od počátku 19. století dominantně založena na tvorbě a prezentaci mikroskopických preparátů. Vrcholným obdobím významu trvalých preparátů a jejich sbírek bylo pravděpodobně v letech 1860 - 1920, kdy již byl výzkum řas v biologii dobře etablován, ale nebylo ještě možné zjištěné informace o jejich morfologii uchovávat jiným způsobem (mikrofotografie, živé kultury). V tomto období tedy vznikly na většině velkých evropských univerzit rozsáhlé sbírky preparátů; na jejich přípravu a prodej se také soustředily některé specializované komerční instituce. V rámci pražské univerzity vznikla významná sbírka preparátů zejména v rámci Botanického ústavu její německojazyčné větve. Část těchto sbírek přetrvala v použitelném stavu dodnes a svědčí o důrazu, který tehdejší algologie a protistologie kladla na vizualizaci morfologických detailů a jejich role při popisu přírodní diverzity i evolučních teorií souvisejících s vývojem řasových a rostlinných stélek. Klíčovou roli hrály tyto preparáty také při výuce botaniky, a to až hluboko do druhé poloviny 20. století. Prezentace předvede některé významné preparáty ze zmiňovaného období, jež byly připraveny jako ilustrace a výuková pomůcka pro znázornění morfologie některých řasových skupin.