R. Figura, T. Liepoldová: Fascinace (ne)viditelným...  

25.06.2018

Roman Figura, Tereza Liepoldová: Fascinace (ne)viditelným: obrazy epigeneze a preformismu v raném novověku

Tajemství počátku života a vývoje bylo, stejně jako je tomu dnes, v hledáčku lékařů, přírodovědců nebo filosofů i v (raném) novověku. Anatomické a fyziologické znalosti s tím související technické možnosti a dobové vnímání těla a duše církví a celou společností neumožňovalo systematické zkoumání ženského těla v různých fázích gravidity. Odpovědi na otázky spojené s početím se hledaly ve staré filosofické a lékařské moudrosti (Aristoteles, Galen), (každodenní) zkušenosti a také prostřednictvím poznatků vzešlých z posmrtných pitev a vivisekcí různých druhů zvířat. Na základě toho, vytvářeli (raně)novověcí myslité své vlastní obrazy počátku.

V příspěvku se zaměříme nejprve na epigenetické teorie vzešlé z aristotelského a galénovského myšlení. Na příkladu Jacoba Rufa, curyšského ranlékaře a porodníka, ukážeme jedny z prvních vyobrazení epigenetického vývoje v babických příručkách vůbec. 16. století se k aristotelským myšlenkám navrací rovněž v obnovení jeho pozorování na slepičích vajíčkách. I na tento pokus, který měl odhalit tajemství počátku, opakovaný Aldrovandim, Fabriciem, Coiterem i Harveyem se v našem povídání dostane. Nástup mikroskopu možnosti pozorování rozšířil a proměnil i teorie, které se s početím a vývojem spojují. Byl to právě preformismus - myšlenka již předem "hotového" zavinutého zárodku ve vajíčku či později ve spermii - s nímž se hojně setkáváme u mikroskopiků 2. poloviny 17. století - Leeuwenhoeka, Swammerdama a dalších. Z myslitelů 18. století se náš příspěvěk dotýká díla Johna Needhama, jehož dílo se zdá předjímat myšlenky biologického strukturalismu a a Jacquese Gautiera d Agotyho, který patří k pozdním zastáncům preformismu (tvrdil dokonce, že preformovaný zárodek lze pozorovat pouhým okem).