Lucie Čermáková

Lucie Čermáková působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, zabývá se zejména dějinami botaniky, včetně zobrazování rostlin, sama příležitostně ilustruje biologické publikace

Roman Figura

Roman Figura je v současné době doktorandem na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Soustředí se na problematiku zbarvení ptáků a obecněji na zjevnost a podoby živých organismů.

Eliška Fulínová

Eliška Fulínová působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, zároveň v Centru teoretických studií na AV ČR, Jejím oborem je antická filosofie a fenomenologie, zajímá ji role smyslového vnímání v utváření různých obrazů světa a historické i kulturní proměny smyslovosti.

Tereza Liepoldová

Tereza Liepoldová pusobí jako doktorandka na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, jejím oborem jsou především novověké dějiny medicíny v širším kontextu dějin přírodních věd, kromě dalšího ji zajímá vývoj anatomických ilustrací a modelů a vůbec význam ilustrací při formování novověké vědy.

Barbora Müllerová

Bára Müllerová je doktorandka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, zabývá se ilustrací teoreticky, a hlavně prakticky, momentálně připravuje vlastní ilustrovanou knihu o evoluci pro dětské čtenáře.