Obrazy, kterými Conrad Hal Waddington doprovázel svůj koncept epigenetické krajiny, představují zvláštní případ vědecké ilustrace. Nejsou zachycením reálného objektu nebo typu, ani grafickým ztvárněním modelu, ale spíše vizuální metaforou. Příspěvek se zaměří na fenomén takovéto vizuální metafory a na její funkce v rámci předávání a vysvětlování...

Agnes Arberová ve své práci s názvem The Mind and the Eye (1954) přednesla zevrubný popis postupu biologického výzkumu, který obsahuje také dílčí části věnované tematice rostlinné ilustrace. Soudí mj., že se kresba může stát "intenzivní formou vizuálního vnímání, v níž je tužka, stejně jako ruka a oko, organicky jedním s mozkem." Příspěvek se...